بلاگ ترجمه تخصصی
مدیر سایت

مدیر سایت

نشانی وبگاه: http://www.hightrans.ir/

ترجمه تخصصی متون مهندسی نفت

27 تیر 1395, 4:50 ق ظ

ترجمه تخصصی مهندسی نفت از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی نفت شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی نفت و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی نفت

تیم ترجمه تخصصی مهندسی نفت موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 2 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی نفت با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی نفت , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی نفت ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی نفت از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4000 تومان و از فارسی به انگلیسی 8000 تومان می باشد.

ترجمه تخصصی متون مهندسی پلیمر

27 تیر 1395, 4:41 ق ظ

ترجمه تخصصی مهندسی پلیمر از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی پلیمر شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی پلیمر و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی پلیمر

تیم ترجمه تخصصی مهندسی پلیمر موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  2 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی پلیمر با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی پلیمر , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی پلیمر ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی پلیمر از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4500 تومان و از فارسی به انگلیسی 9000 تومان می باشد.

ترجمه تخصصی متون مهندسی آب

27 تیر 1395, 4:37 ق ظ

ترجمه تخصصی مهندسی آب از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی آب شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی آب و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی آب

تیم ترجمه تخصصی مهندسی آب موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  3 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی آب با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی آب , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی آب ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی آب از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4000 تومان و از فارسی به انگلیسی 8000 تومان می باشد.

ترجمه تخصصی متون مهندسی مواد

26 تیر 1395, 5:08 ق ظ

ترجمه تخصصی مهندسی مواد از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی مواد شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی مواد و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی مواد

تیم ترجمه تخصصی مهندسی مواد موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  6 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی مواد با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی مواد , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی مواد ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی مواد از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4500 تومان و از فارسی به انگلیسی 9000 تومان می باشد.

گرایش های ترجمه تخصصی مهندسی مواد :

ترجمه تخصصی مهندسی مواد جوشکاری

ترجمه تخصصی مهندسی مواد استخراج فلزات

ترجمه تخصصی مهندسی مواد ریخته گری

ترجمه تخصصی مهندسی مواد سرامیک

ترجمه تخصصی مهندسی مواد ریخته گری

ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی با گرایش بیومواد

ترجمه تخصصی متون مهندسی پزشکی

26 تیر 1395, 4:51 ق ظ

ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی پزشکی شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی پزشکی و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی پزشکی

تیم ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  6 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی پزشکی با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی پزشکی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی پزشکی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4500 تومان و از فارسی به انگلیسی 9000 تومان می باشد.

گرایش های ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی :

ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی بیومکانیک‌

ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی بیومواد

ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی بالینی

ترجمه تخصصی متون رادیولوژی

24 تیر 1395, 5:58 ق ظ

ترجمه تخصصی رادیولوژی از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون رادیولوژی شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی رادیولوژی و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های رادیولوژی

تیم ترجمه تخصصی رادیولوژی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  6 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه رادیولوژی با سابقه کار یا تحصیلی رادیولوژی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی رادیولوژی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی رادیولوژی از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4500 تومان و از فارسی به انگلیسی 9000 تومان می باشد.

گرایش های ترجمه تخصصی رادیولوژی :

ترجمه تخصصی فيزيك پزشكي

ترجمه تخصصی رادیولوژی و حفاظت پرتويي 

ترجمه تخصصی علوم تشريحي(آناتومي)

ترجمه تخصصی مهندسي پزشكي

ترجمه تخصصی نانوتكنولوژی

ترجمه تخصصی زيست فن آوری پزشكی

ترجمه تخصصی انفورماتيك پزشكی

ترجمه تخصصی آموزش پزشكی 

ترجمه تخصصی اپيدميولوژی

ترجمه تخصصی آمار زيستی

ترجمه تخصصی متون جغرافیا

24 تیر 1395, 5:51 ق ظ

ترجمه تخصصی جغرافیا از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون جغرافیا شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی جغرافیا و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های جغرافیا

تیم ترجمه تخصصی جغرافیا موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  6 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه جغرافیا با سابقه کار یا تحصیلی جغرافیا , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی جغرافیا ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی جغرافیا از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4200 تومان و از فارسی به انگلیسی 8400 تومان می باشد.

گرایش های ترجمه تخصصی جغرافیا :

ترجمه تخصصی جغرافیا آب و هواشناسی 

ترجمه تخصصی جغرافیا ژئومورفولوژی 

ترجمه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

ترجمه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

ترجمه تخصصی جغرافیا آب و هواشناسی 

ترجمه تخصصی جغرافیا برنامه ریزی آمایش سرزمین 

ترجمه تخصصی جغرافیا مخاطرات محیطی 

ترجمه تخصصی جغرافیای سیاسی 

ترجمه تخصصی جغرافیای نظامی 

ترجمه تخصصی طبیعت گردی 

ترجمه تخصصی متون مامایی

21 تیر 1395, 2:42 ب ظ

ترجمه تخصصی مامایی از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مامایی شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مامایی و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مامایی

تیم ترجمه تخصصی مامایی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  5 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مامایی با سابقه کار یا تحصیلی مامایی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مامایی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مامایی از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4000 تومان و از فارسی به انگلیسی 8000 تومان می باشد.

ترجمه تخصصی متون بیوتکنولوژی

21 تیر 1395, 2:40 ب ظ

ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون بیوتکنولوژی شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی بیوتکنولوژی و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های بیوتکنولوژی

تیم ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  3 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه بیوتکنولوژی با سابقه کار یا تحصیلی بیوتکنولوژی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی بیوتکنولوژی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4100 تومان و از فارسی به انگلیسی 8200 تومان می باشد.

گرایش های ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی

ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی محیطی و دریایی

ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی مولکولی

ترجمه تخصصی فرآورش زیستی

ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی

ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی میکروبی

ترجمه تخصصی متون روانپزشکی

21 تیر 1395, 2:36 ب ظ

ترجمه تخصصی روانپزشکی از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون روانپزشکی شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی روانپزشکی و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های روانپزشکی

تیم ترجمه تخصصی روانپزشکی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  8 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه روانپزشکی با سابقه کار یا تحصیلی روانپزشکی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی روانپزشکی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی روانپزشکی از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4200 تومان و از فارسی به انگلیسی 8400 تومان می باشد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla