بلاگ ترجمه تخصصی
مدیر سایت

مدیر سایت

نشانی وبگاه: http://www.hightrans.ir/

ترجمه متون به زبان فرانسه

30 مرداد 1395, 6:04 ق ظ

زبان فرانسوی که از نوع زبان هندو اروپایی است یکی از زبان های زنده و رایج دنیاست. در حال حاضر بیش از 275 میلیون نفر در دنیا به زبان فرانسوی صحبت می کنند. این زبان در بیش از 50 کشور جهان مکالمه می شود.

ترجمه متون مختلف به زبان فرانسه

ترجمه مقالات بین المللی به زبان فرانسوی یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان فرانسه یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه کتاب های مختلف به زبان فرانسه یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه متو بازرگانی به زبان فرانسه یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان فرانسه یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان فرانسوی

تیم ترجمه تخصصی فرانسوی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه فرانسوی با سابقه کار یا تحصیلی زبان فرانسه, دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی فرانسوی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

جذب مترجم تخصصی فارسی به انگلیسی

14 مرداد 1395, 7:58 ق ظ

گروه های ترنس برای تکمیل تیم مترجمین خود اقدام به جذب تعدادی مترجم حرفه ای در زمینه ترجمه فارسی به انگلیسی میکند.

مترجمین می بایست از طریق فرم استخدام مترجمین که آدرس ان در لینک زیر میباشد  اقدام به ثبت نام و وارد کردن رزومه و نمونه کارهای خود کنند.

نتیجه این رزومه ها بررسی شده و به زودی از طریق همین سایت اعلام می شود

فرم استخدام مترجم

بازبینی و بررسی کیفی نمونه کارهای مترجمین جدید موسسه تا هفته آینده

گروه فنی موسسه های ترنس تا 20 مرداد 95 تمامی نمونه کارهای مترجمین جدیدی که به موسسه فرم همکاری ارایه نموده اند را بررسی کرده و از نظر کیفیت کار , رعایت قواعد گرامری , رعایت انتخاب واژگان صحیح و انتخاب واژه های تخصصی مناسب کار های را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.

نتیجه این ارزیابی ها از طریق سایت و هم چنین تماس تلفنی با مترجمین اعلام خواهد شد

IT ترجمه تخصصی مهندسی

2 مرداد 1395, 9:56 ق ظ

ترجمه تخصصی مهندسی فن آوری اطلاعات از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی فن آوری اطلاعات شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی فن آوری اطلاعات و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی فن آوری اطلاعات تیم ترجمه تخصصی مهندسی فن آوری اطلاعات موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  7 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی فن آوری اطلاعات با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی فن آوری اطلاعات , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی فن آوری اطلاعات ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی فن آوری اطلاعات از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4500 تومان و از فارسی به انگلیسی 8500 تومان می باشد.

گرایش های ترجمه تخصصی مهندسی فن آوری اطلاعات :

ترجمه تخصصی تجارت الکترونیکی 

ترجمه تخصصی مدیریت سیستم های اطلاعاتی 

ترجمه تخصصی شبکه های کامپیوتری 

ترجمه تخصصی امنیت اطلاعات

ترجمه تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 

ترجمه تروریسم

27 تیر 1395, 5:19 ق ظ

چه کسی است که برای تروریست ترجمه؟ هنگامی که یک جنگنده های تروریستی و یا خارجی دستگیر شده است، که ترجمه هر آنچه در بازجویی گفت؟ این سوال به ظاهر کوچک اما در نهایت بسیار مهم است، چرا که اطلاعات جمع آوری شده در طی بازجویی است که اغلب پایه و اساس تاکتیک میدان جنگ و سیاست های دولت.

مذاکرات برای ترجمه

27 تیر 1395, 5:11 ق ظ

به عنوان گیاهان دارویی کوهن گفت: "قدرت بر ادراک-اگر شما فکر می کنم شما آن را کردم، و سپس شما آن را کردم بر اساس اگر شما فکر می کنم شما آن را ندارید، حتی اگر شما آن را کردم، پس از آن شما دان '. تی آن را دارند. " این مهم ترین عامل روانی در مذاکره است، بنابراین شروع وجود دارد. باور شما قدرت به مذاکره، و شما انجام دهد.

ترجمه تخصصی متون فیزیولوژی

27 تیر 1395, 5:01 ق ظ

ترجمه تخصصی فیزیولوژی از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون فیزیولوژی شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی فیزیولوژی و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های فیزیولوژی

تیم ترجمه تخصصی فیزیولوژی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  4 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه فیزیولوژی با سابقه کار یا تحصیلی فیزیولوژی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی فیزیولوژی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی فیزیولوژی از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4000 تومان و از فارسی به انگلیسی 8500 تومان می باشد.

گرایش های ترجمه تخصصی فیزیولوژی :

ترجمه تخصصی بیولوژی تولید مثل

ترجمه تخصصی پزشکی ملکولی

ترجمه تخصصی علوم اعصاب

ترجمه تخصصی علوم سلولی کاربردی

ترجمه تخصصی فیزیولوژی ورزشی

ترجمه تخصصی مطالعات اعتیاد

ترجمه تخصصی مهندسی بافت

ترجمه تخصصی نانوفناوری پزشکی

ترجمه تخصصی مهندسی هوا فضا از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی هوا فضا شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی هوا فضا و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی هوا فضا

تیم ترجمه تخصصی مهندسی هوا فضا موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  3 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی هوا فضا با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی هوا فضا , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی هوا فضا ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی هوا فضا از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4100 تومان و از فارسی به انگلیسی 8200 تومان می باشد.

ترجمه تخصصی متون مهندسی سطح

27 تیر 1395, 4:56 ق ظ

ترجمه تخصصی مهندسی سطح از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی سطحشامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی سطح و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی سطح

تیم ترجمه تخصصی مهندسی سطح موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  3 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی سطح با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی سطح , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی سطح ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی سطح از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4100 تومان و از فارسی به انگلیسی 8200 تومان می باشد.

ترجمه تخصصی متون مهندسی معدن

27 تیر 1395, 4:54 ق ظ

ترجمه تخصصی مهندسی معدن از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون مهندسی معدنشامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی مهندسی معدن و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های مهندسی معدن

تیم ترجمه تخصصی مهندسی معدن موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  3 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه مهندسی معدن با سابقه کار یا تحصیلی مهندسی معدن , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی مهندسی معدن ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی مهندسی معدن از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4100 تومان و از فارسی به انگلیسی 8200 تومان می باشد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla