بلاگ ترجمه تخصصی
مدیر سایت

مدیر سایت

نشانی وبگاه: http://www.hightrans.ir/

ترجمه تخصصی ژاپنی

11 شهریور 1395, 9:07 ق ظ

زبان ژاپنی زبان رسمی کشور ژاپن می باشد و حدود 130 میلیون نفر در دنیا به این زبان تکلم میکنند.

ترجمه متون مختلف به زبان ژاپنی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان ژاپنی یا از زبان فارسی به زبان ژاپنی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان ژاپنی یا از زبان فارسی به زبان ژاپنی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان ژاپنی یا از زبان فارسی به زبان ژاپنی

ترجمه متون بازرگانی به زبان ژاپنی یا از زبان فارسی به زبان ژاپنی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان ژاپنی یا از زبان فارسی به زبان ژاپنی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان ژاپنی

تیم ترجمه تخصصی ژاپنی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 10 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه ژاپنی با سابقه کار یا تحصیلی زبان ژاپنی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی ژاپنی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه تخصصی کره ای

8 شهریور 1395, 7:49 ق ظ

زبان کره ای زبان رسمی دو کشور کره شمالی و کره جنوبی می باشد و یکی از زبان های رایج و پر کاربرد دنیا می باشد

ترجمه متون مختلف به زبان کره ای

ترجمه مقالات بین المللی به زبان کره ای یا از زبان فارسی به زبان کره ای

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان کره ای یا از زبان فارسی به زبان کره ای

ترجمه کتاب های مختلف به زبان کره ای یا از زبان فارسی به زبان کره ای

ترجمه متون بازرگانی به زبان کره ای یا از زبان فارسی به زبان کره ای

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان کره ای یا از زبان فارسی به زبان کره ای

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان کره ای

تیم ترجمه تخصصی کره ای موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 10 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه کره ای با سابقه کار یا تحصیلی زبان کره ای , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی کره ای ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه تخصصی ایتالیایی

8 شهریور 1395, 7:25 ق ظ

زبان ایتالیایی زبان رسمی کشور ایتالیا و کشور هایی مانند : سان مارینو، سومالی، اسلوونی و واتیکان و شهرستان ایستریا در کشور کرواسی می باشد و یکی از زبان های رایج و پر کاربرد دنیا می باشد

ترجمه متون مختلف به زبان ایتالیایی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان ایتالیایی یا از زبان فارسی به زبان ایتالیایی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان ایتالیایی یا از زبان فارسی به زبان ایتالیایی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان ایتالیایی یا از زبان فارسی به زبان ایتالیایی

ترجمه متون بازرگانی به زبان ایتالیایی یا از زبان فارسی به زبان ایتالیایی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان ایتالیایی یا از زبان فارسی به زبان ایتالیایی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان ایتالیایی

تیم ترجمه تخصصی هلندی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 10 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه ایتالیایی با سابقه کار یا تحصیلی زبان ایتالیایی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی ایتالیایی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه تخصصی هلندی

2 شهریور 1395, 9:22 ق ظ

زبان هلندی زبان رسمی کشور هلند و یکی از زبان های کشور بلزیک می باشد

ترجمه متون مختلف به زبان هلندی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان هلندی یا از زبان فارسی به زبان هلندی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان هلندی یا از زبان فارسی به زبان هلندی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان هلندی یا از زبان فارسی به زبان هلندی

ترجمه متون بازرگانی به زبان هلندی یا از زبان فارسی به زبان هلندی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان هلندی یا از زبان فارسی به زبان هلندی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان هلندی

تیم ترجمه تخصصی هلندی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه هلندی با سابقه کار یا تحصیلی زبان هلندی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی هلندی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه تخصصی ترکی استانبولی

2 شهریور 1395, 9:04 ق ظ

83 میلیون نفر در دنیا به زبان ترکی استانبولی تکلم میکنند , که بیشتر در مناطق و کشور هایی مانند ترکیه و قبرس یا بخش هایی از کشور های مثل عراق , یونان و بلغارستان و ... مورد استفاده قرار میگیرد.

ترجمه متون مختلف به زبان ترکی استانبولی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان ترکی استانبولی یا از زبان فارسی به زبان ترکی استانبولی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان ترکی استانبولی یا از زبان فارسی به زبان ترکی استانبولی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان ترکی استانبولی یا از زبان فارسی به زبان ترکی استانبولی

ترجمه متون بازرگانی به زبان ترکی استانبولی یا از زبان فارسی به زبان ترکی استانبولی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان ترکی استانبولی یا از زبان فارسی به زبان ترکی استانبولی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان ترکی استانبولی

تیم ترجمه تخصصی ترکی استانبولی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه ترکی استانبولی با سابقه کار یا تحصیلی زبان ترکی استانبولی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی ترکی استانبولی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه تخصصی اسپانیایی

2 شهریور 1395, 7:55 ق ظ

زبان اسپانیایی یکی از زیباترین زبان های زنده و یکی از رایج ترین زبان های زنده که طبق جدیدترین آمار دومین زبان پر تکلم دنیاست. که در برخی کشور های آمریکای جنوبی و کشور های اروپایی مثل اسپانیا تکلم می شود . این زبان اسپانیایی با 500 میلیون نفر در چهان دومین زبان دنیا به شمار می‌رود که با آن صحبت می کنند.

ترجمه متون مختلف به زبان اسپانیایی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه متون بازرگانی به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان اسپانیایی

تیم ترجمه تخصصی اسپانیایی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه اسپانیایی با سابقه کار یا تحصیلی زبان اسپانیایی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی اسپانیایی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه تخصصی چینی

30 مرداد 1395, 6:09 ب ظ

زبان چینی زبان حدود یک پنجم مردم جهان یکی از است این زبان چینی با حدود یک و 500 میلیون نفر در چهان پرشمارترین زبان دنیا به شمار می‌رود که با آن صحبت می کنند.

ترجمه متون مختلف به زبان چینی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه متون بازرگانی به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان چینی

تیم ترجمه تخصصی چینی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه چینی با سابقه کار یا تحصیلی زبان چینی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی چینی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه متون عربی

30 مرداد 1395, 7:46 ق ظ

عربی زبان فرآن است که یکی از پر گویش ترین زبان های دنیا است و یکی از 6 زبان رسمی سازمان ملل می باشد و در حال حاضر تمامی کشور های عربی به این زبان صحبت می کنند.

ترجمه متون مختلف به زبان عربی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه متون بازرگانی به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان عربی

تیم ترجمه تخصصی عربی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه عربی با سابقه کار یا تحصیلی زبان عربی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی عربی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه متون به زبان روسی

30 مرداد 1395, 7:34 ق ظ

زبان روسی یکی از زبان های زنده دنیاست که پرگوینده‌ ترین زبان اروپا است در حال حاضر بیش از 145 میلیون نفر در دنیا به زبان روسی صحبت می کنند. این زبان در کشور های استقلال یافته شوروی سابق مکالمه می شود.

ترجمه متون مختلف به زبان روسی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه متو بازرگانی به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان روسی

تیم ترجمه تخصصی روسی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه روسی با سابقه کار یا تحصیلی زبان روسی, دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی روسی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

ترجمه متون به زبان آلمانی

30 مرداد 1395, 6:21 ق ظ

زبان آلمانی یکی از زبان های زنده و رایج دنیاست. در حال حاضر بیش از 200 میلیون نفر در دنیا به زبان آلمانی صحبت می کنند. این زبان در بیش از 30 کشور جهان مکالمه می شود.

ترجمه متون مختلف به زبان آلمانی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه متو بازرگانی به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان آلمانی

تیم ترجمه تخصصی آلمانی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه آلمانی با سابقه کار یا تحصیلی زبان آلمانی, دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی آلمانی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla