فارسی یا عربی نگاهی به ساختار این دو زبان

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی
فارسی یا عربی فارسی یا عربی فارسی یا عربی

بسیاری از مواقع وقتی مردم پیدا کردن من عربی صحبت می کنند، من زیر سوال پرسیده: پاسخ منفی است - عربی همان فارسی است - اما من معمولا به یک جزئیات کمی بیشتر برو "عربی همان فارسی؟" که چون من از مردم می خواهم برای به دست آوردن احساس برای این دو زبان و چگونه آنها مقایسه و کنتراست با یکدیگر است.

به زبان عربی حروف الفبا پس از توضیح داد که دو زبان در واقع متفاوت است، من پس از آن توضیح است که آنها استفاده از الفبای همان. الفبای عربی پایه و اساس چندین زبان از جمله فارسی، کردی، پشتو، اردو است. حتی ترکیه در الفبای عربی تا قرن گذشته نوشته شده است. هر یک از این زبانها از مقداری تغییر در حروف - اما همه آنها پایه و اساس همان به اشتراک بگذارید. آنها شبیه است، اما صدای کاملا متفاوت چیزی که بعد از من معمولا مردم بگویم این است که اگر چه دو زبان را به اشتراک بگذارید الفبای همان، زبان کاملا متفاوت هستند. این توضیح معمولا با هر کسی طنین انداز نیست تا زمانی که من به جزئیات بیشتر با مقایسه دو زبان مانند پرتغالی و فرانسوی و چگونه آنها را به اشتراک الفبای همان اما به دور از اینکه همان زبان است. زبان گروه ها و خانواده که معمولا همه چیز پاک کردن، اما در حقیقت، فارسی و عربی می باشد حتی بیشتر متفاوت از پرتغالی و فرانسوی چرا که آنها یک گروه زبان مشترک ندارد. پرتغالی و فرانسوی هر دو لاتین، و یا عاشقانه، ترجمه زبان در حالی که فارسی و عربی نشان دهنده دو گروه زبان های مختلف: ایران و سامی بود. در واقع، فارسی است که نه تنها در یک گروه زبان جداگانه از عربی اما آن را نیز در یک خانواده زبانی جداگانه. عربی در خانواده آفریقایی-آسیایی است در حالی که فارسی در هند و اروپایی است. تصادفا، پرتغالی نیز در خانواده زبان های هند و اروپایی، اما آن را نیز از فارسی متفاوت در بسیاری از. شاید دفعه بعد من در مورد فارسی خواسته در مقابل عربی من می گویند، "فارسی است که در واقع بیشتر از نزدیک به پرتغالی مرتبط است." با این حال، با توجه به این واقعیت است که آنها را در کشورها که 3500 مایل از هم جدا سخن گفته اند، آن را احتمالا بهترین نیست به اشتباه مسائل و حتی بیشتر.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla