ترجمه مورد استفاده خودکارمک دونالد از همونگ زبان

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی
ترجمه ترجمه ترجمه

بیلبوردهای تبلیغاتی نمایش داده شده در سنت پل، مینه سوتا ارائه صبحانه رستوران زنجیره ای در زبان همونگ تبلیغ. اما زبان مادری گفت نحو نادرست شعار آگهی است ارائه آن را مزخرف. در سال 2012، شرکت مک دونالد برای یک جفت از تابلوهای تبلیغاتی سنت پل که زبان همونگ متن شده است برای ترجمه زبان لت و پار آن انتقاد عذرخواهی کرد.

اعضای جامعه همونگ سنت پل گفت جمله بندی بی دقتی است و یک جمله اجرا در کثیف. علامت می گوید: ترجمه تخصصی آزادانه ترجمه شده، به این معنی، "قهوه شما بلند می شود، صبحانه شود شما را رفتن." تایلندی لی، یک دکتر محلی، گفت که متن "از دست رفته معافیت کلیدی در زبان" و "را به عنوان در حال حاضر آن می ایستد، آن را حس نمی کند در همه." مک دونالد بیانیه زیر را صادر کرد: "ما در تلاش برای رسیدن به مهمانان ما در راه های مربوطه از جمله با استفاده از پیام در زبان. در حالی که هدف ما برای ایجاد یک پیام ویژه برای جمعیت همونگ ما در مینه سوتا بود، ما در حال حاضر می دانم که یک خطا در ترجمه ساخته شده بود. "با توجه به گرگ ، مدیر بازاریابی، سیو، مک دونالد. "این بود قصد ما برای اذیت کردن کسی و ما برای خطا پوزش می طلبیم،" ترجمه اضافه شده است. "ما در حال کار با آژانس تبلیغاتی محلی ما برای اصلاح این تابلوهای تبلیغاتی و هفته آینده دوباره قرار دهند." همانگ گویش است که توسط مردم همونگ از چین، شمال ویتنام، تایلند، لائوس و سخن گفته است. با بیش از 64000 نفر از تبار همانگ، شهرهای دوقلو دارای بالاترین غلظت از همونگ-آمریکایی در ایالات متحده است. بیلبوردهای تبلیغاتی گفته می شود اولین بار مک دونالد تا به حال در همونگ در ایالات متحده آگهی. آیا ممکن است بیشتر یا کمتر احتمال دارد به سرپرستی یک خرده که ندانسته اشتباه ترجمه بیلبورد در زبان مادری خود را؟ آیا شما هم این احساس رو اگر آنها به سرعت اذعان خطا و بی درنگ آن را اصلاح؟ به ما اطلاع دهید آنچه شما فکر می. پوشش این رویداد در مقاله 2012 از پایونیر مطبوعات با عنوان "سنت به نظر می رسد پل: مک دونالد عذر خواهی برای تابلوهای تبلیغاتی زبان همونگ اشتباه ترجمه ".

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla