دستور العمل های لازم برای مترجمان

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی

OHT ترجمه،   تشکر از شما برای اینکه بخشی از جامعه مترجمان ما. همانطور که ما گسترش و اضافه کردن مترجمان جدید روزانه، ما دوست داریم که به روشن دستورالعمل ترجمه است.  

لطفا بخوانید و دستورالعمل ها را دنبال. با تشکر از همکاری شما. OHT مترجم دستورالعملها: ترجمه به صدا طبیعی در زبان مقصد است. استفاده از "ترجمه آزاد" در صورت نیاز. دستورالعمل را با دقت بخوانید و به دنبال آنها. ما شما را تشویق به برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان از طریق هیئت مدیره بحث در صفحه پروژه. استفاده از زبان حرفه ای در هنگام برقراری ارتباط با مشتریان. اگر شما مسائل را با یک مشتری با ما تماس بگیرید به طور مستقیم. هنوز با مشتریان خارج از سیستم کار نمی کند. ما شما را پرداخت اگر مشتری پرداخت نمی کند، و ما نمی قادر خواهد بود برای حل اختلافات. علاوه بر این نقض شرایط استفاده، که به شما منجر خواهد شد که از سیستم ما ممنوع است. هرگز ترجمه ماشینی استفاده مانند گوگل ترجمه. هرگز ترجمه به شخص دیگری برون سپاری. شما نمیتوانید TM ها خود را که در آن مربوط استفاده کنید. استفاده از OHT میز کار (که مثل یک آنلاین Trados) که در آن در دسترس است. ما همیشه برای ترجمه خوب انجام داده در ایمان خوب خواهد پرداخت، حتی اگر مشتری به هر دلیلی پرداخت نمی کند. ما نمی خواهد برای ترجمه که برای تلفن های موبایل نادرست / غیر بومی در زبان مقصد، و یا غیر حرفه ای (به عنوان مثال نادرست ترجمه با توجه به سوء تفاهم منبع) پرداخت، و نه برای ترجمه که الزامات پروژه را دنبال نمی کند، و نه برای ترجمه که برون سپاری شد . ما مترجمان ما محافظت و مراقبت از منافع خود. توجه داشته باشید که مشتری می بیند نام ترجمه، و ممکن است انتخاب کنید برای انتشار بررسی خوب یا بد آنلاین با توجه به کیفیت ترجمه. OHT حق انتشار بررسی در مورد خوب / مترجمان بدی که به صلاح می داند محفوظ است. توجه داشته باشید که برخی از پروژه های ترجمه به طور مستقیم به مشتری تحویل داده است. قبل از ثبت کردن شما باید بررسی کنید که ترجمه کامل، واضح و روشن از اشتباهات تایپی و املایی است، با دقت ترجمه تمام متن منبع و مطابق با نیازهای پروژه. امضای یک پروژه معنی است که شما شخصا تضمین است که شما این پروژه را به بالاترین استانداردهای کیفیت را تکمیل کرده اند، به عنوان مشخص شده است. ترجمه تخصصی تقریبا در هر ترجمه دارای یک بخش پاداش. پاداش خواهد شد برای تنها ترجمه کامل پرداخت می شود. لطفا توجه داشته باشید که، فرض کنید شما انجام یک کار بزرگ، بیشتر به شما با OHT کار پروژه بزرگتر و بهتر شما دریافت خواهد شد. مترجمان ما بالا همچنین به توسط مشتریان شرکت ما به عنوان مترجمان ترجیح برای پروژه های خود، فراهم می کند که حجم تضمین کار انتخاب شود. قبل از پذیرش چک پروژه که زوج زبان و تعداد کلمه درست باشد، که فایل منبع است مسائل و که این پروژه زیر سطح ترجمه صحیح طبقه بندی شده. با پذیرش این پروژه شما تمام موارد بالا تایید و مرتکب به مهلت. حرفه ای، افتخار از کار شما باشد و بیشتر از همه سرگرم کننده دارند! در OHT ما هر آنچه ما می توانیم به مترجمان ما خوشحال (:

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla