ترجمه هم زمان یا ترجمه شفاهی

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی

ترجمه هم زمان یا ترجمه شفاهی به معنا از برگرداندن یک مفهموم از زبان مبدا به زبان مقصد به صورت شفاهی می باشد. آنچه مترجم مکتوب را از مترجم هم‌زمان (شفاهی) متفاوت می‌سازد این است که مترجم هم‌زمان با قرار گرفتن در یک محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپذیر به صورت اجبار از تکنیک‌ها و شگردهایی استفاده می‌کند که حاصل آن عبارات و جملاتی است که ترجمه کلمه به کلمه محسوب نخواهد شد.

انواع ترجمه‌های هم‌زمان : ترجمه همزمان مقطع , ترجمه همزمان هم ردیف و ترجمه مکتوب همزمان

 

مترجم همزمان فرصت تغییر دادن عبارات، تصحیح ساختار جملات و انتخاب سبک‌های گوناگون را ندارد و رعایت زمان در بعضی موارد یک نیاز محسوب می‌شود. تنها مزیتی که مترجم هم‌زمان از آن برخوردار است ولی مترجم مکتوب از آن بی بهره است استفاده از پیامهای جانبی است که از عوامل غیر زبانی چون حرکات دست و چهرهٔ گوینده منبعث می‌شود. در ترجمهٔ هم‌زمان گفتار ارائه شده توسط متکلم عینیت ملموس نمی‌یابد و در زمان محو می‌شود. آنچه باقی می‌ماند ترجمه تخصصی نقش مفاهیم در ذهن مترجم است. حرکات فیزیکی گوینده، پیام را روشنی بیشتری می‌بخشد و به آن غنای بهتری می‌دهد. مترجم هم‌زمان باید در کار خود دارای چنان ذوق و ظرافتی باشد که ترجمه بدست آمده عاری از عیب و نقص باشد زیرا فرصتی برای تصحیح و تجدید نظر و یا بازآفرینی وجود ندارد. مترجم هم‌زمان باید دارای خلاقیت بسیار بالا بوده و بتواند در لحظه تصمیم بگیرد

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla