تقسیم بندی ترجمه از نظر پیتر نیومارک

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی
انواع ترجمه از نظر پیتر نیومارک انواع ترجمه از نظر پیتر نیومارک انواع ترجمه از نظر پیتر نیومارک

نیومارک در سال 1981، ترجمه را به دو نوع تقسیم میکند؛ ترجمه معنایی و ترجمه پیامی، که می‌توان آنها را تا حدودی به ترتیب با ترجمه «کلمه به کلمه» و » ترجمه آزاد» کت‌فورد مطابقت داد. در اینجا به نقل گفته های نیومارک در مورد این دو نوع ترجمه می پردازیم:  ترجمه معنایی بیشتر با ترجمه ( کلمه به کلمه) و یا شاید تحت‌الفظی کت‌فورد شباهت داد که در آن مترجم نه تنها مفهوم متن مبدا را نشان می‌دهد بلکه نحوه بیان نویسنده اصلی یعنی آرایش و ساختار نحوی را نیز حفظ می‌کند. در ترجمه پیامی ، مترجم تنها پیام اصلی را مد نظر قرار می‌دهد آنچه را که خودش از متن اصلی درک می کند . در قالب متن مقصد عرضه می‌کند و به شیوه بیان متن اصلی توجه ندارد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla