در این مطالعه از لحاظ آدرس و ترجمه آنها از فارسی به انگلیسی

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی

در ترجمه از فارسی به انگلیسی، انتخاب معادل مناسب طبیعی برای شرایط آدرس یکی از مناطق مشکل ساز ترجمه است. در این مطالعه، محققان روشن پیچیدگی سیستم آدرس زبانهای فارسی و انگلیسی به منظور ارائه راهبردهای ترجمه استفاده، بر اساس روش نیومارک برای ترجمه کلمات فرهنگی است. ترجمه تخصصی

لازم به ذکر است که فرهنگ مهم ترین عامل در استفاده از اصطلاحات آدرس و انتخاب معادل مناسب در ترجمه بین زبان فارسی و انگلیسی با دو فرهنگ متفاوت است. با توجه به ویژگی های طرف و منبع و هدف فرهنگ، روش پذیرفته شده برای ترجمه نسخه های مختلف از نظر آدرس پیشنهاد شده است و روشن شده توسط نمونه های مختلف.

1. معرفی

در نگاه اول شرایط برای پرداختن به یکی دیگر ممکن است به نظر می رسد قابل توجه بسیار است استفاده می شود. با این حال، از آنجایی که آنها نقش بسیار مهمی در ارتباطات و حفظ روابط اجتماعی بین اعضای یک جامعه بازی کنند، آنها باید در هر زبان و فرهنگ بررسی می شود.

با توجه به جشن میلاد عیسی مسیح (2006)، مدت آدرس یک کلمه یا عبارت برای فرد حال صحبت یا نوشته شده به است. Oyetade (1995) شرایط آدرس به عنوان کلمات یا عبارات مورد استفاده در تعاملی، شرایط صورت دوتایی و در رو به تعیین شخص حال صحبت تعریف می کند. زالو (1999) معتقد است که از نظر آدرس یک رفتار کلامی فرمولی مهم خوبی در ادبیات زبانشناسی اجتماعی به رسمیت شناخته شده به عنوان آنها را سیگنال انشعابات کاربردی، بین فردی و ارجاع در روابط انسانی می باشد.

شرایط نشانی به مدت طولانی از علاقه به جامعه شناسان، انسان شناس، و روانشناس اجتماعی بوده است، چرا که آنها روابط اجتماعی بین اعضای یک جامعه خاص سخنرانی را منعکس کند. علاوه بر این، شرایط آدرس ایستا نیست اما متفاوت با توجه به مناسبت بافت اجتماعی و وضعیت ارتباطات (براون و یول 1989). این تنوع باعث مشکل در حالی که ترجمه بین دو زبان با دو فرهنگ متفاوت، که به نوبه خود از عوامل موثر در تعیین انتخاب و استفاده از شرایط آدرس است. بدیهی است، این مهم است برای مترجمان برای تبدیل شدن به از تفاوت های بین شرایط آدرس آگاه، عوامل دخیل در استفاده از آنها و بهترین استراتژی، که منجر به یک ترجمه قابل قبول است.

همچنین نیاز به ذکر است که از نظر آدرس ممکن است دو تابع را داشته باشد: یکی ارجاعی که توسط آن به مردم است؛ دیگر ندایی است که توسط آن دیگر به طور مستقیم می نامد. هر کدام از این توابع را پوشش می دهد یک منطقه گسترده ای از دانش و نیاز به مطالعه جداگانه. در این مطالعه، محققان با توجه به تابع ندایی از اصطلاحات آدرس. نکته دیگر از اهمیت است که با توجه به ویژگی های، که تا حد زیادی استفاده از اشکال آدرس از جمله قدرت، همبستگی، استفاده متقابل، ادب، وضعیت، آموزش و پرورش، حرفه، سن، جنس، نژاد و قومیت، مذهبی و ایدئولوژی هر دو آدرس و addressers را تحت تاثیر قرار . مهمتر از همه، فرهنگ یک عامل تعیین کننده در استفاده از حالت پرداختن است از اعضای یک جامعه سخنرانی استفاده از نظر آدرس مختلف با توجه به رابطه اجتماعی و فرهنگی خود را. ترجمه به عنوان یک فرایند ارتباطی باید این تغییرات فرهنگی است. بنابراین، بسیار مهم است که در نظر نظر آدرس در حالی که ترجمه بین دو زبان.

برخی از تحقیقات بر روی حالت پرداختن به فارسی و انگلیسی وجود دارد، با این حال هیچ مطالعه تک با توجه به ترجمه اصطلاحات آدرس بین این دو زبان انجام شده است. در نتیجه، مطالعه حاضر به منظور بررسی شرایط آدرس به زبان انگلیسی و فارسی و راهبردهای مورد استفاده در ترجمه از فارسی به انگلیسی است.

2. مرور متون مرتبط / چارچوب نظری

در دهه های گذشته، شرایط آدرس اند sociolinguistically فارسی و انگلیسی پرداخته شده است. اگر چه وجود دارد شده است کمی در ترجمه اصطلاحات آدرس بین این دو زبان انجام می شود.

گزارش مقصد Methven (2006) مشکلات در ترجمه لحاظ آدرس خویشاوندی و ضمایر افتخاری در چین و English.He مورد مطالعه که از شکاف واژگان زیادی در ترجمه لحاظ خانواده چینی از آدرس و honorifics به زبان انگلیسی وجود دارد، تنها راه برای ترجمه خود را از طریق عملی ترجمه اصطلاحات آدرس را به معادل ارجاع ساده آن است.

شیائو یانگ (2007) ترجمه اصطلاحات آدرس از دیدگاه فرهنگی و شناختی پرداخته شده است. برای حل این مشکل از ترجمه معانی فرهنگی از نظر آدرس، او را معرفی نمایش تجربی و مدل فرهنگی. او تأکید دارد که تنها با تطبیق تکنیک های مختلف ترجمه می رندر معادل شرایط آدرس امکان پذیر شد.

نگو (2006)، مطالعه راهبردها در ترجمه از واژه های ویتنامی آدرس و مرجع به زبان انگلیسی در چهار داستان کوتاه اقتباس انجام شده است. او به درجه ای که این استراتژی در انتقال تفاوت های ظریف غنی از لحاظ موثر هستند بررسی شده است. او پیشنهاد کرد که، از این دو زبان و فرهنگ دور هستند، تمرین مترجمان ممکن است نیاز به توجه بیشتر به نیاز به جای عناصر زبانی و فرهنگی از متن منبع را در ترجمه خود را نه تنها برای درک بهتر از متن اصلی بلکه برای ارائه خواننده را با هدف دانش بهبود یافته از آداب و رسوم و فرهنگ کشور دیگری.

اینز پروست لوسنا (2009) بررسی و اشکال آدرس در ترجمه مزرعه حیوانات از انگلیسی به برزیل قرار گرفت. او معتقد است که از آن آسان است برای ترجمه برای بیان پیام در زمینه های دیگر را از طریق دیگر معادل، که باعث واکنش همان در خواننده، لازم است برای ترجمه به درک معنای دقیق و به کار بردن بهترین شکل که وسیله انتقال طیف معنا.

شرایط پیشنهاد برای ترجمه اصطلاحات آدرس از نیومارک (1988) .بنابراین قرض گرفته، ذکر شرایط و تعریف مختصر خود را برای روشن شدن ضروری است.

1. انتقال: انتقال یک زبان مبداء (SL) کلمه به زبان مقصد (TL) متن (شامل ترجمه.)

2. ارزی فرهنگی

3. خنثی سازی

4. تحت اللفظی ترجمه

5. برچسب

6. تابعیت

7. تجزیه و تحلیل Componential (CA): تقسیم یک واحد واژگانی به اجزای حس خود را

8. حذف

9. دوبیتی

10. پذیرفته استاندارد ترجمه (AST)

11. تفسیر، براق، یادداشت ها، علاوه بر این، و غیره

12. ترادف: معادل TL نزدیک به یک کلمه SL در یک زمینه

13. انطباق (با اقتباس از واینی و Darbelnet): استفاده از معادل به رسمیت شناخته شده بین دو موقعیت (نیومارک 1988 p.103)

3. سؤالات پژوهش

1. آیا تفاوت بین زبان انگلیسی و فارسی استفاده از شرایط آدرس وجود دارد؟

2. استراتژی بالقوه و روش های مورد استفاده برای ترجمه اصطلاحات آدرس هنگام ترجمه از فارسی به انگلیسی چیست؟

4. روش

وقتی به دیدن دوستان صمیمی خود را، شما ممکن است آنها را با نام و یا برخی از شرایط مهرورزی مانند عزیز، عسل، و غیره با این حال پاسخ، اگر شما بازدید استادان و یا رئیس خود را، شما مجاز به آنها را با نام و یا خود شما ممکن است بی ادب به نظر می رسد. وضعیت، سن، تحصیلات، قدرت و همبستگی هستند عوامل در انتخاب اصطلاح آدرس مناسب در این مورد باشد. علاوه بر این، جنسیت، نژاد و قومیت، مذهب، و غیره نیز ممکن است انتخاب خود را از شرایط مناسب آدرس در برخی شرایط دیگر تاثیر می گذارد. این ویژگی تاثیر ناچار بزرگ در ترجمه لحاظ آدرس بین دو زبان. طبقه بندی از نظر آدرس انجام شده است، با توجه به این ویژگی. هر طبقه بندی، مشخص شد به تفصیل شرح داده و نشان داده شده از طریق برخی از نمونه های. با توجه به عدم یک کتاب خاص و ترجمه انگلیسی آن را برای مطالعه مفید، محقق نمونه از کتاب های مختلف و مقالات، تا حدی در اینترنت در دسترس، و ویکیپدیا، دانشنامه آنلاین جمع آوری شده. علاوه بر این، محقق برخی از نمونه های به طور مستقیم از موقعیت های زندگی هر روز و با خواندن مختلف انگلیسی به فارسی ترجمه آثار جمع آوری شده.

پس از اطلاعات لازم جمع شدند، به شکل هر طبقه بندی به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شده است. آنها در مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند، پس از آن ترجمه از هر دسته مورد بررسی قرار گرفت و روش پیشنهاد ارائه شده است.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla