بررسی مقایسه ای تدریس ترجمه تخصصی در ایران و اسپانیا

منتشرشده در بلاگ ترجمه تخصصی

این مقاله در پی مقایسه سیستم آموزشی دانشگاه ترجمه در ایران با اسپانیا و همچنین نور در اهداف هر دو سیستم و چگونه آنها را امتحان کنید برای رسیدن به اهداف مطلوب خود را روشن سازد. در ابتدا، تاریخچه ای مختصر از آموزش ترجمه در سطح دانشگاهی در هر دو کشور دوره است که کارآموزان باید به تصویب برای مدرک کارشناسی ارشد و دوره دکتری و مشکلات آنها مواجه شده اند که تا کنون ذکر شده ارائه شده است و پس از آن.

هر دو سیستم قصد آموزش محققان که مایل به انجام تحقیقات در حوزه ترجمه و همچنین آموزش مربیان واجد شرایط برای دوره از B.A. و مدرک کارشناسی ارشد ترجمه و ترویج آموزش دوره های ترجمه از جمله تئوری و عمل از ترجمه. اما هر دو سیستم هنوز هم باید سعی کنید به حل و فصل برخی از چالش. کلید واژه ها: ترجمه، نظام آموزشی، دوره های ترجمه، ایران، اسپانیا معرفی ترجمه دیگر به عنوان یک زیر شاخه ای از زبان شناسی به عنوان زبان شناسی کاربردی و افرادی که گمان می کنم که ترجمه تازه جایگزین کلمات از یک زبان مقصد با کسانی که از زبان مبدأ اعتراف کرده اند به تجدید این موضوع به عنوان تعدادی از دانشگاه که ایجاد ترجمه به عنوان یک تخصصی عمده در سراسر جهان افزایش است و آنها در حال انجام بسیاری از تحقیقات در جنبه های مختلف عمل ترجمه، مانند جنبه های نظری و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و فلسفی، به منظور بهبود کیفیت ترجمه از ارتباطات جهانی در حال افزایش است روز به روز. اما این مهم است که هنوز هم به عنوان در نظر گرفته عمده در سطح جهان و تعداد زیادی از تلاشهایی باید آن را به طور گسترده ای در میان همه مقامات آموزش و پرورش و دانشگاهیان پذیرفته و آموزش مترجمان قادر جدید است. کارکنان آموزش و پرورش و مسئولان دانشگاه ها همیشه اصلاح برنامه درسی خود را به منظور رفع نیازهای کارآموزان و همچنین حذف نیازهای سیستم.

1. آموزش ترجمه در دانشگاه های ایران 1.1 تاریخچه آموزش ترجمه در ایران آموزش و پرورش از ترجمه در سطح دانشگاهی در سال 1973 در تهران به عنوان یک مرکز آموزش عالی تحت عنوان کالج ترجمه به آموزش مترجمان صالح ثابت شد آغاز شده است. پس از انقلاب (1979) این مدرسه توسط دانشگاه علامه طباطبایی در تهران در سال 1983. تعویض میشه آموزش این رشته به عنوان یک متخصص از آن زمان ادامه و گسترش به برخی از دانشگاه های دیگر در سراسر کشور به دلیل آن است که برای مقابله با ترجمه مورد نیاز است، مهم و بزرگ علمی و سیستماتیک به عنوان ارتباطات جهانی با ظهور اینترنت و ماهواره محبوب تر و ضروری تبدیل شده است و ایران نیز آنچنان وابسته به ترجمه شدن تحقیقات و کتاب در شهرستان توسعه یافته منتشر شده برای پیشبرد علم آن بوده است. اکنون نه کارشناسی ارشد و دو رشته دکترا، ترجمه در این کشور برای آماده سازی مترجمان خوب و مدرسان ترجمه برای آینده دور و نزدیک وجود دارد. 1.2 اهداف آموزش ترجمه در دانشگاه های ایران سیستم آموزشی در ایران بسیار متمرکز است، هر سطح بسته تا حد زیادی در احکام، قوانین و مقررات صادر شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. با توجه به این وزارت، هدف از برگزاری برنامه های ترجمه را به عنوان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا. در دانشگاه ها به عنوان آنچه که عبارتند از: تحقیقات قطار بیفزائید که مایل به انجام تحقیقات در حوزه ترجمه است بیفزائید آموزش مربیان واجد شرایط برای دوره های ترجمه محققان قطار بیفزائید برای ارائه مواد برنامه درسی مناسب برای دوره های ترجمه -برای آموزش دوره های ترجمه برای کارآموزان ترویج بیفزائید دوره جداگانه ای از ترجمه از کسانی که از آموزش زبان -برای آموزش تئوری به کارآموزان ترجمه ترویج -برای ثابت نیاز برای مدرسان ترجمه تخصصی حذف -برای دانش آموزان از ترجمه را تشویق به ادامه مطالعات خود در ایران - برای ترویج ترجمه در سراسر کشور

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla