ترجمه تخصصی

مدیر سایت - ترجمه تخصصی
مدیر سایت

مدیر سایت

نشانی وبگاه: http://www.hightrans.ir/

بکارگیری حرفه ای ترین مترجمان

13 آبان 1395, 7:44 ق ظ

بکارگیری بیش از 100 مترجم حرفه ای و با تجربه در زمینه ترجمه تخصصی متون

گارانتی خدمات ترجمه تخصصی

13 آبان 1395, 7:41 ق ظ

گارانتی خدمات و تضمین کیفیت ترجمه تخصصی , رضایت کامل شما هدف اصلی ماست

پشنیبانی از 30 زبان زنده دنیا

13 آبان 1395, 7:40 ق ظ

ترجمه تخصصی بیش از 30 زبان زنده دنیا با همکاری با بیش از 100 مترجم مجرب

 ترجمه تخصصی این مقاله با هدف مطالعه و بررسی چگونگی singulars فرد 3 (زن / مرد) که صریح و روشن در جنس خود انگلیسی، صریح و روشن در ترجمه از یک فیلم ساخته شده است. در زبان فارسی تنها یک ضمیر فرد 3 است که صریح و روشن در جنس آن وجود ندارد. متون در فیلم ها بیشتر مفهومسازی از فیلم داشته محتویات سمعی و بصری. این بافتمندی سمعی و بصری ممکن است به روشن متنی نسبتا کم جنسیت در ترجمه جمله ضمایر منجر شود.

هدف از این مطالعه این است که ببینیم که آیا نادیده گرفتن و یا توجه سزاوار به ترجمه مسائل فرهنگی در کتابهای راهنمای گردشگران در ایران نیست دلیل شکست در ارتباطات و در نتیجه، عدم کفایت برای جذب گردشگران است. این کتاب با اهداف ارتباطی تعبیه شده در آنها تا حد زیادی در دست فرهنگ به دلیل ماهیت خود و فرهنگ نیاز به یک محیط مانند ترجمه قادر به حرکت به یک محیط جدید،  ترجمه تخصصی یک جنبش میان فرهنگی است.

هستند ترجمه ارزیابی کیفیت (TQA) مدل های مختلف، هر معرفی ایده های جدید و شیوه های جدیدی برای ارزیابی کیفیت یک کار ترجمه وجود دارد. این مدل، با این حال، رویکرد این کار متفاوت را در آن چارچوب نظری برای ارزیابی یک کار ترجمه integratively، به طور پراکنده، و یا ترکیبی از آنها. مدل TQA خانه به نظر می رسد یکی از امیدوار کننده به ترجمه ادبی را ارزیابی کنند.

ترجمه تخصصی

در ترجمه از فارسی به انگلیسی، انتخاب معادل مناسب طبیعی برای شرایط آدرس یکی از مناطق مشکل ساز ترجمه است. در این مطالعه، محققان روشن پیچیدگی سیستم آدرس زبانهای فارسی و انگلیسی به منظور ارائه راهبردهای ترجمه استفاده، بر اساس روش نیومارک برای ترجمه کلمات فرهنگی است. ترجمه تخصصی

لازم به ذکر است که فرهنگ مهم ترین عامل در استفاده از اصطلاحات آدرس و انتخاب معادل مناسب در ترجمه بین زبان فارسی و انگلیسی با دو فرهنگ متفاوت است. با توجه به ویژگی های طرف و منبع و هدف فرهنگ، روش پذیرفته شده برای ترجمه نسخه های مختلف از نظر آدرس پیشنهاد شده است و روشن شده توسط نمونه های مختلف.

این مطالعه با هدف تعیین اقلام واژگانی از کتاب داستان به فارسی برای کودکان در گروه سنی A & B ترجمه شده است. شش کتاب داستان به فارسی برای کودکان و برخی از اقلام واژگانی مورد استفاده در این کتاب ترجمه شده به طور تصادفی انتخاب شده است.

ترجمه اسامی خاص در ادبیات کودکان

7 مهر 1395, 5:02 ب ظ

 ترجمه ادبیات کودکان یک منطقه قابل توجهی از مطالعه، با توجه به این واقعیت است که کتاب برای کودکان همواره توسط نویسندگان واقعی در مکان های واقعی به زبان های مختلف در ترجمه تخصصی به زبان های دیگر نوشته شده است، و آنها بوده است و هنوز هم به عنوان خوانده شده، در تمام در سراسر جهان.

نظریه Polysystem. رویکرد به ادبیات کودکان

4 مهر 1395, 5:01 ب ظ

چکیده این مقاله تلاش به بحث در مورد نظریه polysystem با رویکردی به ادبیات کودکان. به طور عمده، آن مواضع که ترجمه آثار می توانید در این سیستم در مقایسه با نوشته اصلی در یک کشور به ویژه در ایران اشغال می کنند، می داند. این بحث علل و اثرات که ادبیات ترجمه هم می تواند موقعیت مرکزی و یا یک محیطی در نظام ادبی یک کشور را اشغال کند.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla