رویداد های پیش رو ترجمه تخصصی

رویداد های پیش رو ترجمه تخصصی (2)

بازبینی و بررسی کیفی نمونه کارهای مترجمین جدید موسسه تا هفته آینده

گروه فنی موسسه های ترنس تا 20 مرداد 95 تمامی نمونه کارهای مترجمین جدیدی که به موسسه فرم همکاری ارایه نموده اند را بررسی کرده و از نظر کیفیت کار , رعایت قواعد گرامری , رعایت انتخاب واژگان صحیح و انتخاب واژه های تخصصی مناسب کار های را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد.

نتیجه این ارزیابی ها از طریق سایت و هم چنین تماس تلفنی با مترجمین اعلام خواهد شد

برگزاری آزمون بررسی کیفیت مترجمین تخصصی موسسه

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla