جدیدترین های ترجمه تخصصی

جدیدترین های ترجمه تخصصی (4)

گروه های ترنس برای تکمیل تیم مترجمین خود اقدام به جذب تعدادی مترجم حرفه ای در زمینه ترجمه انگلیسی به فارسی می کند.

مترجمین می بایست از طریق فرم استخدام مترجمین که آدرس آن در لینک زیر میباشد  اقدام به ثبت نام و وارد کردن رزومه و نمونه کارهای خود کنند.

نتیجه این رزومه ها بررسی شده و به زودی از طریق همین سایت اعلام می شود

گروه های ترنس برای تکمیل تیم مترجمین خود اقدام به جذب تعدادی مترجم حرفه ای در زمینه ترجمه فارسی به انگلیسی میکند.

مترجمین می بایست از طریق فرم استخدام مترجمین که آدرس ان در لینک زیر میباشد  اقدام به ثبت نام و وارد کردن رزومه و نمونه کارهای خود کنند.

نتیجه این رزومه ها بررسی شده و به زودی از طریق همین سایت اعلام می شود

فرم استخدام مترجم

جذب مترجم تخصصی در رشته های مهندسی

جذب مترجم تخصصی در رشته های علوم پزشکی

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla