ترجمه چینی
ترجمه چینی

ترجمه چینی

ترجمه چینی , ترجمه تخصصی چینی , ترجمه تخصصی

زبان چینی زبان حدود یک پنجم مردم جهان یکی از است این زبان چینی با حدود یک و 500 میلیون نفر در چهان پرشمارترین زبان دنیا به شمار می‌رود که با آن صحبت می کنند.

ترجمه متون مختلف به زبان چینی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه متون بازرگانی به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان چینی یا از زبان فارسی به زبان چینی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان چینی

تیم ترجمه تخصصی چینی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه چینی با سابقه کار یا تحصیلی زبان چینی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی چینی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla