ترجمه فرانسوی
ترجمه فرانسوی

ترجمه فرانسوی

ترجمه فرانسوی , ترجمه تخصصی فرانسوی , ترجمه فرانسه

زبان فرانسوی که از نوع زبان هندو اروپایی است یکی از زبان های زنده و رایج دنیاست. در حال حاضر بیش از 275 میلیون نفر در دنیا به زبان فرانسوی صحبت می کنند. این زبان در بیش از 50 کشور جهان مکالمه می شود.

ترجمه متون مختلف به زبان فرانسه

ترجمه مقالات بین المللی به زبان فرانسوی یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان فرانسه یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه کتاب های مختلف به زبان فرانسه یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه متو بازرگانی به زبان فرانسه یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان فرانسه یا از زبان فارسی به زبان فرانسه

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان فرانسوی

تیم ترجمه تخصصی فرانسوی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه فرانسوی با سابقه کار یا تحصیلی زبان فرانسه, دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی فرانسوی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla