ترجمه عربی
ترجمه عربی

ترجمه عربی

ترجمه عربی , ترجمه تخصصی عربی , ترجمه عربی به فارسی

عربی زبان فرآن است که یکی از پر گویش ترین زبان های دنیا است و یکی از 6 زبان رسمی سازمان ملل می باشد و در حال حاضر تمامی کشور های عربی به این زبان صحبت می کنند.

ترجمه متون مختلف به زبان عربی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه متون بازرگانی به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان عربی یا از زبان فارسی به زبان عربی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان عربی

تیم ترجمه تخصصی عربی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه عربی با سابقه کار یا تحصیلی زبان عربی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی عربی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla