ترجمه متون به زبان روسی

زبان روسی یکی از زبان های زنده دنیاست که پرگوینده‌ ترین زبان اروپا است در حال حاضر بیش از 145 میلیون نفر در دنیا به زبان روسی صحبت می کنند. این زبان در کشور های استقلال یافته شوروی سابق مکالمه می شود.

ترجمه متون مختلف به زبان روسی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه متو بازرگانی به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان روسی یا از زبان فارسی به زبان روسی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان روسی

تیم ترجمه تخصصی روسی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه روسی با سابقه کار یا تحصیلی زبان روسی, دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی روسی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla