ترجمه تخصصی گروه مدیریت

گروه ترجمه تخصصی مدیریت موسسه های ترنس با هدف انجام خدمات ترجمه رشته های مدیریت شروع به کار کرده است و انجام خدمات ترجمه مربوط به هر رشته های مدیریت به طور كاملا تخصصی صورت می گیرد تا بدین صورت ترجمه متون هر رشته تنها توسط فارغ التحصیلان همان رشته به صورت کامل تخصصی - با توجه به واقف بودن آنها با تمامی جزئیات و اصطلاحات متون مدیریت - انجام گیرد , در نتیجه خدمات ترجمه صورت گرفته هر رشته به صورت كاملا تخصصی انجام می شود . با وجود جنین دسته بندی منظمی، هر دانشجو به قسمت مربوط به رشته خود مراجعه می كند و به طور هدفمند به جستجوی خدمات مورد نظر خود می پردازد.

اعضای گروه ترجمه تخصصی مدیریت دانش آموختگان زبده رشته های مختلف مدیریت می باشند كه بعد از قبولی در آزمون های ورودی موسسه های ترنس به تفكیك رشته تخصصی خود دسته بندی شده اند. در زیر رشته های مختلف گروه مدیریت برای انجام خدمات ترجمه به تفکیک مشخص شده است :

ترجمه تخصصی مدیریت ترجمه تخصصی مديريت جهانگردی

ترجمه تخصصی مديريت اجرايی ترجمه تخصصی مديريت MBA ترجمه تخصصی مدیریت صنعتی

ترجمه تخصصی مدیریت بازرگانی ترجمه تخصصی مدیریت جهانگردی ترجمه تخصصی مدیریت دولتی

ترجمه تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla