ترجمه تخصصی گروه فنی مهندسی

گروه ترجمه تخصصی فنی و مهندسی موسسه های ترنس با هدف انجام خدمات ترجمه رشته های فنی و مهندسی شروع به کار کرده است و انجام خدمات ترجمه مربوط به هر رشته به طور كاملا تخصصی صورت می گیرد تا بدین صورت ترجمه متون هر رشته تنها توسط فارغ التحصیلان همان رشته به صورت کامل تخصصی - با توجه به واقف بودن آنها با تمامی جزئیات و اصطلاحات متون - انجام گیرد , در نتیجه خدمات ترجمه صورت گرفته هر رشته به صورت كاملا تخصصی انجام می شود . با وجود جنین دسته بندی منظمی، هر دانشجو به قسمت مربوط به رشته خود مراجعه می كند و به طور هدفمند به جستجوی خدمات مورد نظر خود می پردازد.

اعضای گروه ترجمه تخصصی فنی و مهندسی دانش آموختگان زبده رشته های مختلف فنی و مهندسی می باشند كه بعد از قبولی در آزمون های ورودی موسسه های ترنس به تفكیك رشته تخصصی خود دسته بندی شده اند. در زیر رشته های مختلف گروه فنی مهندسی برای انجام خدمات ترجمه به تفکیک مشخص شده است :

ترجمه تخصصی برق ترجمه تخصصی کامپیوتر ترجمه تخصصی عمران

ترجمه تخصصی معماری ترجمه تخصصی صنایع ترجمه تخصصی مکانیک

ترجمه تخصصی فن آوری اطلاعات ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی ترجمه تخصصی مهندسی کشاورزی

ترجمه تخصصی مهندسی هوا فضا ترجمه تخصصی مهندسی آب ترجمه تخصصی مهندسی منابع طبيعی

ترجمه تخصصی مهندسی سطح ترجمه تخصصی مهندسی معدن ترجمه تخصصی مهندسی نفت

ترجمه تخصصی مهندسی پلیمر ترجمه تخصصی مهندسی مواد ترجمه تخصصی مهندسي شيمی

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla