ترجمه تخصصی گروه علوم پزشکی

گروه ترجمه تخصصی علوم پزشکی موسسه های ترنس با هدف انجام خدمات ترجمه رشته های پزشکی و علوم پزشکی شروع به کار کرده است و انجام خدمات ترجمه مربوط به هر رشته پزشکی به طور كاملا تخصصی صورت می گیرد تا بدین صورت ترجمه متون هر رشته تنها توسط فارغ التحصیلان همان رشته به صورت کامل تخصصی - با توجه به واقف بودن آنها با تمامی جزئیات و اصطلاحات متون پزشکی - انجام گیرد , در نتیجه خدمات ترجمه صورت گرفته هر رشته به صورت كاملا تخصصی انجام می شود . با وجود جنین دسته بندی منظمی، هر دانشجو به قسمت مربوط به رشته خود مراجعه می كند و به طور هدفمند به جستجوی خدمات مورد نظر خود می پردازد.

اعضای گروه ترجمه تخصصی علوم پزشکی دانش آموختگان زبده رشته های مختلف علوم پزشکی می باشند كه بعد از قبولی در آزمون های ورودی موسسه های ترنس به تفكیك رشته تخصصی خود دسته بندی شده اند. در زیر رشته های مختلف گروه علوم پزشکی برای انجام خدمات ترجمه به تفکیک مشخص شده است :

ترجمه تخصصی پزشکی ترجمه تخصصی پرستاری ترجمه تخصصی دندانپزشکی

ترجمه تخصصی داروسازی ترجمه تخصصی روانپزشکی ترجمه تخصصی مامایی

ترجمه تخصصی رادیولوژی ترجمه تخصصی فیزیولوژی ترجمه تخصصی بیوشیمی

ترجمه تخصصی علوم آزمايشگاهی ترجمه تخصصی فیزیو تراپی ترجمه تخصصی دامپزشكی

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla