ترجمه تخصصی گروه علوم پایه

گروه ترجمه تخصصی علوم پایه موسسه های ترنس با هدف انجام خدمات ترجمه رشته های علوم پایه شروع به کار کرده است و انجام خدمات ترجمه مربوط به هر رشته های علوم پایه به طور كاملا تخصصی صورت می گیرد تا بدین صورت ترجمه متون هر رشته تنها توسط فارغ التحصیلان همان رشته به صورت کامل تخصصی - با توجه به واقف بودن آنها با تمامی جزئیات و اصطلاحات متون علوم پایه - انجام گیرد , در نتیجه خدمات ترجمه صورت گرفته هر رشته به صورت كاملا تخصصی انجام می شود . با وجود جنین دسته بندی منظمی، هر دانشجو به قسمت مربوط به رشته خود مراجعه می كند و به طور هدفمند به جستجوی خدمات مورد نظر خود می پردازد.

اعضای گروه ترجمه تخصصی علوم پایه دانش آموختگان زبده رشته های مختلف علوم پایه می باشند كه بعد از قبولی در آزمون های ورودی موسسه های ترنس به تفكیك رشته تخصصی خود دسته بندی شده اند. در زیر رشته های مختلف گروه علوم پایه برای انجام خدمات ترجمه به تفکیک مشخص شده است :

ترجمه تخصصی زيست شناسی ترجمه تخصصی فیزیک ترجمه تخصصی ریاضی

ترجمه تخصصی زمین شناسی ترجمه تخصصی شيمی ترجمه تخصصی آمار

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla