ترجمه تخصصی جغرافیا
ترجمه تخصصی جغرافیا

ترجمه تخصصی جغرافیا (1)

ترجمه تخصصی جغرافیا , ترجمه تخصصی , ترجمه جغرافیا

ترجمه تخصصی جغرافیا از فارسی انگلیسی و هم چنین از انگلیسی به فارسی

موسسه های ترنس مرجع تخصصی ترجمه متون جغرافیا شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی جغرافیا و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های جغرافیا

تیم ترجمه تخصصی جغرافیا موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از  6 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه جغرافیا با سابقه کار یا تحصیلی جغرافیا , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی جغرافیا ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

قیمت ترجمه تخصصی جغرافیا از انگلیسی به فارسی برای هر صفحه 250 کلمه ای 4200 تومان و از فارسی به انگلیسی 8400 تومان می باشد.

گرایش های ترجمه تخصصی جغرافیا :

ترجمه تخصصی جغرافیا آب و هواشناسی 

ترجمه تخصصی جغرافیا ژئومورفولوژی 

ترجمه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

ترجمه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 

ترجمه تخصصی جغرافیا آب و هواشناسی 

ترجمه تخصصی جغرافیا برنامه ریزی آمایش سرزمین 

ترجمه تخصصی جغرافیا مخاطرات محیطی 

ترجمه تخصصی جغرافیای سیاسی 

ترجمه تخصصی جغرافیای نظامی 

ترجمه تخصصی طبیعت گردی 

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla