ترجمه اسپانیایی
ترجمه اسپانیایی

ترجمه اسپانیایی

ترجمه اسپانیایی , ترجمه تخصصی اسپانیایی , ترجمه اسپانیایی به فارسی

زبان اسپانیایی یکی از زیباترین زبان های زنده و یکی از رایج ترین زبان های زنده که طبق جدیدترین آمار دومین زبان پر تکلم دنیاست. که در برخی کشور های آمریکای جنوبی و کشور های اروپایی مثل اسپانیا تکلم می شود . این زبان اسپانیایی با 500 میلیون نفر در چهان دومین زبان دنیا به شمار می‌رود که با آن صحبت می کنند.

ترجمه متون مختلف به زبان اسپانیایی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه متون بازرگانی به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان اسپانیایی یا از زبان فارسی به زبان اسپانیایی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان اسپانیایی

تیم ترجمه تخصصی اسپانیایی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه اسپانیایی با سابقه کار یا تحصیلی زبان اسپانیایی , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی اسپانیایی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla