ترجمه آلمانی
ترجمه آلمانی

ترجمه آلمانی

ترجمه آلمانی , ترجمه تخصصی آلمانی , ترجمه تخصصی

زبان آلمانی یکی از زبان های زنده و رایج دنیاست. در حال حاضر بیش از 200 میلیون نفر در دنیا به زبان آلمانی صحبت می کنند. این زبان در بیش از 30 کشور جهان مکالمه می شود.

ترجمه متون مختلف به زبان آلمانی

ترجمه مقالات بین المللی به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه مقالات داشنجویی به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه کتاب های مختلف به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه متو بازرگانی به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه متون حقوقی و ادبی به زبان آلمانی یا از زبان فارسی به زبان آلمانی

ترجمه وب سایت های اینترنتی به زبان آلمانی

تیم ترجمه تخصصی آلمانی موسسه های ترنس شامل مجموعه ای از 20 نفر که شامل مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه آلمانی با سابقه کار یا تحصیلی زبان آلمانی, دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی آلمانی ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند. علاوه بر این شما می توانید در صورت هر گونه مورد و اشکالی در ترجمه ایجاد شده تا یک هفته مشکل را به ما اعلام نمایید و در صورت تایید بازرس موسه ترجمه شما مجددا ویرایش شده و تحویل شما خواهد شد.

JoomShaper
jtemplate.ru - free extensions Joomla